„МЕДА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Строителство на сгради и съоръжения

VRABNITZA_VIEW-02
VRABNITZA_VIEW-01-EXTENDED
CASA ARIA EXT VIEW 04
CASA ARIA INT OPTION 02

Строителство на сгради и съоражения

„Стройте за векове, не само за пари, но и за слава и чест на майстора”  Никола Фичев.

Ние работим с нашите клиенти в екип.

Най ценния капитал на фирмата са хората.