„МЕДА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

Дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане.